Radon

Hos cn beton og kloak har vi en stor viden omkring radon, og står gratis til rådighed for gode råd og vejledning.
Vi har elektroniske dosimeter der indenfor bare 24 timer fortæller hvor meget radon der er i boligen. Det er lige til at aflæse på displayet. Vi anbefaler dog at der måles over syv døgn, da der giver dig et mere nøjagtigt resultat.

Hvad er radon?

Radon er en radioaktiv gas, som findes naturligt i undergrunden. Radon kan ikke ses, lugtes eller smages og fremkalder ikke bivirkninger, man kan føle med det samme. Alligevel berører radon mange danskere.
Landsdækkende undersøgelser tyder på, at 350.000 huse i Danmark har et for højt radonniveau i indeklimaet. Langt størstedelen af de udsatte huse er enfamiliehuse, rækkehuse eller kædehuse.
Hvordan påvirker radon ens sundhed?
Radon i boliger er medvirkende årsag til omkring 300 nye tilfælde af lungekræft hvert år. Risikoen for lungekræft ved radonudsættelse er cirka 25 gange større for rygere end for personer, som aldrig har røget. Ifølge Verdenssundhedsorganisationen (WHO) er radon den næst vigtigste medvirkende årsag til lungekræft (efter aktiv rygning).
Jo længere tid en person opholder sig i et hus, der indeholder radon, og jo mere radon der er i luften, desto større er risikoen for at udvikle lungekræft. Det tager lang tid – typisk 10-40 år – fra påvirkningen er begyndt, til lungekræften måske en dag konstateres.

Se video om radon herunder:

https://www.youtube.com/watch?v=7TIlL8PBFsI
https://www.youtube.com/watch?v=EWnFQWY_YuI

Rottespærre

Tegn på rotter? Rotter efterlader sig en skarp og ubehagelig lugt, der minder om kloak og svinestald. Derudover efterlader rotter sig ekskrementer. Efterladenskaberne er sorte eller brune, cylinderformede og ca. 6 mm. tykke og 17 mm. lange. De spidser til i den ene ende. Udendørs kan rotter afsløre sig ved umotiverede huller i jorden. Det kan blandt andet være i nærheden af et dæksel eller husets fundament. Synkende fliser eller asfalt og jord kan være tegn på, at rotter har undermineret overfladen. Lyde piben og kradsen i hulmure, under gulvet eller på loftet kan være tegn på rotter.

En rottespærre er en anordning, der placeres i afløbssystemet for at sikre, at rotter kun kan passere i sammen retning som spildevandet – væk fra ejendommene. I forbindelse med placering af en rottespærre i kloakken vil der altid være øget risiko for, at vandføringsevnen nedsættes. Derfor kræves det, at en rottespærre monteres af en autoriseret kloakmester.

Ring også for rådgivning.

Faskiner/LAR

LAR, lokal afledning af regnvand benyttes mere og mere til at håndtere store mængder overfladevand. I stedet for at udbygge kloaksystemet og lede en masse regnvand ud med spildevandet er det oplagt at benytte metoder til LAR og aflede regnvandet på overfladen. Et eksempel på dette er Faskiner til nedsivning af regnvand eller regnbede. Andre har sågar indrettet deres huse med beplantede tage.

En faskine er i princippet et hulrum i jorden, hvor overfladevand siver ned i faskinen og ud gennem faskinens bund og sider. Det derfor vigtigt at faskinens volumen er stor nok til at opmagasinere vandmængden, hvis tilstrømningen midlertidigt er større end udsivningen.
Jeg kan etablere pumpebrønde, sandfangs brønde og regnvandsfaskiner. Det gør Jeg efter en besigtigelse hos dig for at vurdere, hvad der passer bedst.

Her ved jeg hvilke tilladelser der skal søge ved kommuner og myndigheder, det er naturligvis inkl. i tilbuddet. Nogle kommuner tilbyder tilbagebetaling af tilslutningsbidrag i forbindelse med afpropning af regn vandsystemer, for at hjælpe til med at mindske belastningen i rensningsanlæggene.

Dræn

Jeg udfører professionel nedgravning af alle typer dræn til en ordentlig pris. Sejler dit hus, indkørsel eller terrasse i vand efter et regnskyl, så få nedgravet et dræn, eller en drænrende, så får du bugt med problemet.

Mange ældre huse har ikke omfangsdræn omkring soklen. Siden 2001 har det været lovpligtigt at alle nye huse har omfangsdræn omkring soklen. Dette Skyldes klimaændringer og monster regn.
Jeg kan etablere omfangsdræn eller dræn på din ejendom, således at du kan have et hus med tør kælder og ingen fugt i fundamentet.

Nedsivning i åbent land

I nogle af de områder hvor der ikke er eller bliver kloakeret, kan et nedsivningsanlæg rense spildevandet. Anlægget udnytter, at jorden kan virke som en slags filter, der renser spildevandet på vej ned gennem jordlagene – og før det når ned til grundvandet.

Normalt er et nedsivningsanlæg placeret under jorden. I særlige tilfælde kan du have brug for at lægge ekstra sivestrenge eller lave et hævet nedsivningsanlæg. Det kan være nødvendigt, hvis din grund ligger på meget leret jord, eller grundvandsspejlet er meget højt, så området ikke er særlig velegnet til nedsivning.
Som aut. kloakmester kan jeg hjælpe dig med ansøgninger; tegninger og myndighedsbehandling samt Færdigmelding og installation af dit anlæg

Ring for rådgivning og tilbud på 60590224

Rensning af fliser

Hos CN Entreprise har jeg også udstyr til at rense dine gamle belægning sten.

Ring og få et uforpligtende tilbud

Kontakt os på telefon 60 59 02 24 eller send os en mail